Priserne kan variere fra webshop til lokal butik.

Click.dk er et markedsføringssamarbejde mellem en række selvstændige fotobutikker

Fælles for Click er at butikkerne har fælles centralt indkøb samt marketing samarbejde.
De enkelte fotohandler fastsætter helt selv sit varesortiment og sine priser.
Som kunde vil du derfor kunne opleve, at både varesortiment samt priser kan variere mellem de enkelte forretninger, og webshoppen.

Vi gør derfor opmærksom på, at en vares pris på webshoppen kun gælder webshoppen, og at prisen kan variere en smule i den lokale Click butik.

Dette skyldes at priser må ikke dikteres fra kædekontoret og ud til de selvstændigt ejede Click butikker.